Historiek

De geschiedenis van de harmonie in een notedop.


De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia werd in 1850 gesticht, oorspronkelijk als fanfare, en mocht zich vanaf 1924 ‘Koninklijke’ noemen.

In 1854 schonk Augustinus van Stalle (professor) een perceel grond aan de gemeente, mits enkele voorwaarden, waar ook de fanfare baat bij had. “Een gebouw dient, binnen het jaar, door de gemeente gesticht en voltooid te worden en zal voor zoveel mogelijk nodig, van het muzikaal genootschap dienen”. Aangezien dat gebouw intussen gesloopt is, repeteert de harmonie thans in de gemeentelijke feestzaal.

Helaas is een groot deel van het archief vernietigd. Er zijn nog enkele stukken bewaard gebleven, zoals het in 1891 opgestelde “Regelement van het genootschap Fanfare Sinte-Cecilia te Sint-Martens-Lennik”, met als leuze : “de last verzoet, door goeden moed”. Het doen en laten van de muzikanten werd in die tijd behoorlijk aan banden gelegd, op straf van boete.

Jubileumvieringen volgden elkaar op. Het 125-jarig bestaan van de fanfare werd gevierd in 1975, met inhuldiging van een nieuwe vlag.

De fanfare concerteerde sindsdien meerdere malen over de landsgrenzen heen: Duitsland, Frankrijk en Denemarken.

In het najaar van 1990 nam Johan Evenepoel de dirigeerstok over. Kort daarna nam Henri Van Eeckhoudt het voorzitterschap waar.

In 1995 verbroederden we met de Harmonie St.-Cecilia uit Oerle (Nederland).

Het 150-jarig bestaan in het jaar 2000 werd plechtig geopend met een academische zitting in de Schepenbank. Als afsluiter was een groot muziekfestival gepland. De weergoden beslisten hier anders over. Dit grootse evenement moest afgeblazen worden. (Een hevige stormwind vernietigde de grote tent.) De reeks tuinconcerten op verschillende locaties in het dorp zijn hiervan een overblijfsel.

Onze jaarlijkse activiteiten: Eetfestijn (februari), Concert (maart), Mei-avond, tuinconcerten en Vlaamse Kermis (laatste weekend juli).

1946, viering dirigent Sylvain Gryseels

1975, viering 125-jarig bestaan

2000, academische zitting (jubilarissen) n.a.v. 150-jarig bestaan

2015, groepsfoto n.a.v. 165-jarig bestaan